Badania diagnostyczne

W naszym gabinecie można wykonać wiele badań sprawdzających rozwój dzieci. Badania pozwalają na określenie poziomu funkcjonowania dziecka i określają ewentualne dalsze postępowanie. Znacznie ułatwiają one późniejszą diagnostykę np. w specjalistycznych gabinetach lekarskich lub w poradni.

Oferujemy:

1. Badanie poziomu rozwoju językowego dziecka testem KOLD.

2. Ogólne badanie logopedyczne.

3. Badanie przetwarzania słuchowego.

4. Badanie Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową dla dzieci od 1 – 6 roku życia.

5. Badanie pod katem rozwoju procesów integracji sensorycznej.

6. Wieloaspektową konsultację trudności dziecka.

7. Sprawdzenie poziomu umiejętności czytania i pisania.