Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

W naszym gabinecie możliwa jest do wykonania ocena poziomu funkcjonowania dziecka. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa służy kompleksowemu badaniu dzieci od pierwszego do szóstego roku życia oraz dzieci starszych mających opóźnienia w rozwoju. Metoda ta opiera się na znajomości rozwoju dziecka zdrowego w zakresie najważniejszych czynności psychomotorycznych, od chwili jego urodzenia. Stworzenie takiego wzorca oraz licznych testów diagnostycznych pozwala na właściwą ocenę rozwoju dziecka, a także wczesne wykrycie nieprawidłowości w jednej lub więcej dziedzinie rozwoju. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa umożliwia rozpoznanie już w 1. roku życia dziecka niewielkich nawet opóźnień w rozwoju funkcji motorycznych dzięki ocenie raczkowania, siadania, chodzenia, chwytania oraz dzięki stwierdzeniu wieku ich pojawiania się. Możliwe staje się także określenie poziomu rozwoju umiejętności psychicznych, takich jak wiek percepcji oraz wiek mówienia, a także umiejętności kontaktowania się z otoczeniem, będącej miarą dojrzałości społecznej dziecka.