TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to fantastyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne – i te słowa „zajęcia rozwijające” są tutaj kluczowe. Tego typu warsztaty potrzebne są chyba wszystkim, a zwłaszcza dzieciom. Uczymy się na nich wielu niezbędnych w całym życiu umiejętności: rozpoznawania emocji i odpowiedniego reagowania na nie, pewności siebie, nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów społecznych, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, współpracowania, komunikacji, odraczania swoich potrzeb i widzenia potrzeb innych oraz wielu innym bezcennych umiejętności. Ale przede wszystkim dobrze się bawimy. Pracujemy w czterech grupach: przedszkolaki, które prowadzi pani Agnieszka Pieluszyńska, dzieci z klasy I i II, które prowadzą panie Agnieszka Pieluszyńska i Barbara Wolska, dzieci z klasy III i IV, które prowadzą te same panie oraz grupa nastolatków, którą prowadzi pan Marcin Szychowiak.

Trening umiejętności społecznych ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji niezbędnych w procesie nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, a także rozumienia i prawidłowego reagowania na przeżywane emocje. Podczas zajęć prowadzonych w niewielkiej grupie dziecko lub uczeń ma szansę przećwiczyć rozmaite sposoby komunikowania swoich potrzeb i emocji. Pod okiem certyfikowanego terapeuty próbuje rozmaitych sposobów wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem, osobą dorosłą i swoim rówieśnikiem. Uczy się wówczas nawiązywania kontaktu w sposób dla siebie komfortowy, niezagrażający i akceptowalny dla drugiej strony. Sprzyja to rozwojowi kompetencji społecznych, najważniejszych po zdolnościach poznawczych, czynnikach umożliwiających odniesienie sukcesu edukacyjnego i zawodowego. W niewielkiej grupie, w której panuje bezpieczna i wspierająca atmosfera, możliwe jest poczucie przynależności i akceptacji. Dzieci, zwłaszcza młodzież często doznają poczucia odrzucenia przez swoich rówieśników, co samo w sobie może stać się przyczyną rozmaitych trudności psychicznych. Trening umiejętności społecznych stanowi zatem sprawdzony sposób terapii i prewencji zaburzeń psychicznych powstałych na wskutek posiadanych deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Dla kogo:

Trening umiejętności społecznych jest zalecany wszystkim osobom borykającym się z trudnościami na płaszczyźnie kontaktów społecznych. O takich problemach świadczy m.in. wycofanie i zahamowanie, nadruchliwość i nadpobudliwość, brak zainteresowania kontaktami społecznymi, dziwaczne i nieadekwatne sposoby reagowania w sytuacjach społecznych, agresja i konflikty, trudności w przestrzeganiu zasad, trudności z adaptacją w grupie np. związane ze statusem emigranta.

Struktura zajęć:

Każde zajęcia są przygotowywane pod kątem możliwości i trudności obserwowanych wśród członków grupy. Uczestnicy poszczególnych grup są dobierani pod kątem wieku, możliwości intelektualnych
i posiadanych deficytów. Pozwala to na tworzenie grup utożsamiających się ze sobą, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia motywacji do wchodzenia w relacje – wspólne zainteresowania i problemy. W trakcie zajęć realizowany jest program nakierowany na pracę z emocjami tj. rozpoznawanie stanów emocjonalnych własnych i innych osób.  Ćwiczone jest umiejętne ich komunikowanie i przeżywanie. Ważnym aspektem rozwijanym podczas zajęć jest kwestia szacunku względem potrzeb i możliwości drugiego człowieka. W trakcie spotkań modelowane są różne sposoby komunikowania się. Podczas treningu dziecko bądź uczeń odbiera informacje zwrotne od innych uczestników i od prowadzącego. Pozwala to na naukę  przyjmowania konstruktywnej krytyki, poszerza wgląd uczestnika we własne trudności i emocje, które im towarzyszą co sprzyja uczeniu się bardziej akceptowalnych form reagowania. Pozytywne reakcje spotykają się natomiast z aprobatą prowadzącego i grupy co w naturalny sposób sprzyja ich wzmacnianiu, zwiększając szansę ich częstszego występowania w przyszłości.