Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – to szeroko rozumiana terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), z trudnościami w koncentracji uwagi, deficytami uwagi i pamięci. Swoim zakresem obejmuje także terapię ręki. Są to zajęcia oferowane w ramach indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które umożliwiają dziecku lepsze funkcjonowanie w klasie, nadrabianie braków lub zaległości … Czytaj dalej Terapia pedagogiczna