Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – to szeroko rozumiana terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), z trudnościami … Czytaj dalej Terapia pedagogiczna