Szkolenia

Gabinet terapeutyczny „Ślężuś” oferuje szkolenia dla studentów, nauczycieli lub całych rad pedagogicznych i rodziców.

Szkolenie 1 – Zaburzenia integracji sensorycznej – vademecum.

Szkolenie 2 – Etapy rozwoju mowy, wady wymowy.