Szkolenia

Gabinet terapeutyczny „Ślężuś” oferuje szkolenia dla studentów, nauczycieli lub całych rad pedagogicznych i rodziców.

Szkolenie 1 – Zaburzenia przetwarzania słuchowego w pracy nauczyciela i logopedy

Szkolenie 2 – Zaburzenia integracji sensorycznej – vademecum.

Szkolenie 3 – Etapy rozwoju mowy, wady wymowy.

Szkolenie 4 – SOS logopedyczne – na co powinien zwrócić uwagę rodzic, nauczyciel i logopeda

Szkolenie 5 – Mutyzm wybiórczy w pracy nauczyciela i terapeuty