O mnie

Jestem nauczycielką dyplomowaną. Pracuję od wielu lat jako pedagog edukacji wczesnoszkolnej oraz neurologopedka i terapeutka. Obecnie związana jestem z Niepubliczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie. Wcześniej pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz przez wiele lat jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jestem współautorką programu nauczania wraz obudową metodyczną „Przedszkole przyszłości” skierowanego do dzieci w wieku od 3-6 lat. Idąc na przeciw wyzwaniom jakie stawiają przede mną pacjenci stale poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz szkoleniach i konferencjach.

Ukończyłam studia z  edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Następnie studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej i socjoterapii. Po tym rozpoczęłam trwającą wiele lat moją przygodę z logopedią. Kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy uzyskałam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, a następnie naurologopedy klinicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Widząc, że trudności logopedyczne dzieci to tylko wierzchołek góry lodowej, zaczęłam poszukiwać metod szerszego wsparcia dla dzieci i młodzieży, stąd moje zainteresowania związane z trudnościami z zakresu integracji sensorycznej oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zapraszam do zapoznania się z moimi kwalifikacjami w zakładkach kwalifikacje oraz ukończone kursy i szkolenia.

Jestem laureatką konkursu „Nauczyciel na medal”. Zdobyłam I miejsce w powiecie wrocławskim oraz IV miejsce w województwie dolnośląskim. Dwukrotnie moje prace zajęły pierwsze miejsce w ramach programu „Sprawny Dolnoślązaczek” – na projekt nowej sprawności ruchowej dla dzieci oraz na scenariusz zajęć dla dzieci.