Joanna Wolak

Logopeda, oligofrenopedagog – Joanna Wolak, dla dzieci Pani Asia

Jestem nauczycielem dyplomowanym, w zawodzie nauczyciela pracuję już 32 lata i mogę z zadowoleniem stwierdzić, że praca z dziećmi wciąż daje mi dużo satysfakcji. Zawsze wykonuję ją w zgodzie ze swoimi poglądami, priorytetami  i ambicjami zawodowymi mając na uwadze potrzeby i dobro dziecka oraz drugiego człowieka.

Pierwszą pracę podjęłam w 1991 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim w Sobótce Górce. Pracowałam tam na stanowisku wychowawcy, potem nauczyciela muzyki i plastyki w klasach IV-VI i klasach  gimnazjalnych oraz logopedy w niepełnym wymiarze.

Od 2005 swoje losy związałam z przedszkolem i podjęłam pracę  w przedszkolu w Sobótce Górce a potem w przedszkolu w Sobótce na stanowisku nauczyciela gdzie pracuję do dzisiejszego dnia. Od pięciu lat pracuję już tylko jako  logopeda i prowadzę terapię logopedyczną oraz zajęcia logorytmiki w każdej grupie. Czuwam nad prawidłowym rozwojem mowy swoich podopiecznych prowadząc zajęcia z profilaktyki jak również zajęcia terapii, która obejmuje opóźniony rozwój mowy, wszelkiego rodzaju dyslalie, jąkanie, mutyzm wybiórczy.  Zwracam dużą uwagę na kształtowanie i rozwijanie słuchu fonematycznego dziecka oraz rozwijanie zdolności muzycznych.

W pracy wykorzystuję swoje uzdolnienia artystyczne m. in. akompaniując dzieciom na gitarze czy dzwonkach chromatycznych. 

Aby sprostać wszelkim oczekiwaniom moich podopiecznych oraz aby nie poddać sie rutynie, która często prowadzi do znużenia czy bylejakości pracy staram się systematycznie uczestniczyć  w różnego rodzaju  formach doskonalenia zawodowego  takich jak konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy.

Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ponadto uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach z zakresu logopedii, logorytmiki oraz warsztatach metodycznych i artystycznych. Komponuję linię melodyczną do znanych wierszyków- rymowanek, które wykorzystuję na logorytmice. Zajęcia logorytmiczne prowadzone w gabinecie są moją autorską propozycją.