Integracja sensoryczna

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej – terapia polega na dostarczeniu osobie odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych, zależnych od dysfunkcji, w celu poprawy ich odbierania przez ciało, modulacji przez zmysły i lepszej integracji w mózgu, a co za tym idzie poprawy funkcjonowania dziecka w życiu codziennym poprzez ćwiczenia na specjalistycznym sprzęcie przy wykorzystaniu specjalnych materiałów dydaktycznych i terapeutycznych. W celu rozpoczęcia celowej terapii wykonuję się Diagnozę Integracji Sensorycznej – wysoko wyspecjalizowaną diagnozę składającą się  z testów południowo-kalifornijskich oraz obserwacji klinicznych, stwierdzającą czy istnieją zaburzenia SI, w jakich obszarach i na jakim poziomie. Usługa ta jest wraz z pisemną opinią. Terapia, to dla dziecka zabawa, jest ona ukierunkowywana przez terapeutę w taki sposób, by dziecko uczyło się nowych umiejętności, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie. W pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Do terapii niezbędny jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej, po to by dostarczyć wrażeń sensorycznych wszystkim układom: przedsionkowemu (równowaga, informacja o położeniu ciała w przestrzeni, informacja o prędkościach i przyśpieszeniach ciała, umożliwia wykonywanie płynnych ruchów), proprioceptywnemu (informacja o własnej cielesności), dotykowemu, słuchowemu, wzrokowemu, węchowemu. Najczęściej to trudności związane z przetwarzaniem sensorycznym są przyczyną wielu innych trudności, np. nadruchliwości, kłopotów w szkole, niezdarności i wielu innych.

Terapia integracji sensorycznej w Ślężusiu skierowana jest do:

 • dzieci ze spektrum autyzmu
 • dzieci mających nieokreślone trudności w szkole
 • osób mających trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową
 • dzieci z nadruchliwością (ADHD)
 • osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • osób ze zmniejszoną aktywnością
 • osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • osób z problemami w samoobsłudze
 • osób z problemami z koncentracją uwagi, pamięcią
 • dzieci z zaburzeniami mowy
 • osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie