EEG-Biofeedback

EEG-Biofeedback:

Trening metodą EEG-Biofeedback bazuje na działaniu sprzężenia zwrotnego. Ćwiczący mózg dostaje informację zwrotną pod postacią zmian w prezentowanej na ekranie komputera animacji o bieżącym stanie swojej aktywności. Odpowiednio poinstruowana osoba ćwicząca może w łatwy sposób nauczyć się wprowadzania swojego umysłu w stan uważności będący połączeniem relaksu i koncentracji, stanowiącym przeciwieństwo wzmożonej czujności i napięcie mięśniowe charakterystyczne dla odczuwania lęku. Stosowany trening wpływa kompleksowo na funkcjonowanie mózgu poprzez zwiększenie poziomu uważności, wzmożenie poczucia relaksu i dobrostanu, obniżenie poziomu lęku
i napięcia. Terapeuta na bieżąco dokonuje analizy pomiarów i dostosowuje trening do możliwości osoby ćwiczącej. Uzyskiwane efekty są obiektywnie mierzalne.

Dla kogo?:

Jak pokazują badania naukowe treningi metodą EEG Biofeedback przynoszą najlepsze rezultaty
w przypadku osób borykających się z problemami z utrzymaniem prawidłowego poziomu koncentracji uwagi, nadruchliwością i impulsywnością. Trening dedykowany jest również uczniom napotykającym na problemy edukacyjne. W związku z relaksującym wpływem treningu obserwuje się zmniejszenie poziomu odczuwanego lęku i spadek poziomu kortyzolu w organizmie, co wiąże się z poprawą ogólnego dobrostanu ćwiczącego.

Struktura treningu:

Każdą serię treningu poprzedza spotkanie i rozmowa z rodzicem. Następnie przeprowadzane jest badanie diagnostyczne mające na celu weryfikację przydatności prowadzenia treningu wobec konkretnej osoby. Jeśli zaistnieją przesłanki względem zastosowania treningu – istotne problemy
z koncentracją, wykraczające poza normę odczyty konkretnych parametrów, dziecko zostaje przeszkolone i poinstruowane jak należy wykonywać ćwiczenia. Po za samym treningiem w trakcie spotkań z osobą ćwiczącą wprowadzam zajęcia mające na celu przyspieszenie i uogólnienie procesu poprawy parametrów funkcjonowania mózgu. Dostosowując się do indywidualnych potrzeb osoby ćwiczącej stosuję poznane metody relaksacji, korzystam z uznanych gier i pomocy edukacyjnych wspierających rozwój np. koncentracji uwagi.  Ilość treningów jest zależna od postępów czyniony przez dziecku i ustalana indywidualnie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem: 601667099