Cennik

Zajęcia trwają 50 min,  w tym konsultacja z rodzicem w razie potrzeby.

Terapia neurologopedyczna p. Agnieszka- 70 zł (50 minut)

Terapia logopedyczna – p. Asia 60 zł (50 minut)

Terapia pedagogiczna – 60 zł (50 minut)

Terapia integracji sensorycznej – 80 zł (50 minut)

Terapia ogólnorozwojowa dzieci niemówiących – 80 zł (50 minut)

Terapia ogólnorozwojowa dla dzieci z autyzmem – 80 zł (50 minut)

Terapia ręki – 80 zł (50 minut)

Opinia pisemna/zaświadczenie  – 80 zł

Konsultacja trudności dziecka –  150 zł (1 – 1,5 godziny)

Omówienie trudności wychowawczych dziecka – 100 zł (1 godzina)

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej wraz z omówieniem (2-3 spotkania po jednej godzinie lub dłużej) – cena 300 zł + pisemna opinia 80 zł jeśli jest taka potrzeba

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego wraz z pisemnym raportem

(wyższych funkcji słuchowych) Neuroflow – 200 zł (około 1,5 godziny)

Diagnoza logopedyczna z omówieniem – 100 zł (1 godzina)

Trening EEG-Biofeedback – 50 zł (50 minut)

Konsultacja psychologiczna – 120 zł (60 minut)

Terapia psychologiczna – sesja – 100 zł

Zajęcia grupowe w zależności od ustaleń i rodzaju zajęć.