Cennik

 

obowiązuje od stycznia 2024 r.

Terapia integracji sensorycznej – 120 zł

Terapia logopedyczna (50 min.) – 120 zł

Terapia logopedyczna (30 min.) – 70 zł

Terapia neurologopedyczna (50 min.) – 120 zł

Terapia pedagogiczna z elementami SI – 120 zł

Terapia ręki – 120 zł

Terapia ogólnorozwojowa dla dzieci z autyzmem – 120 zł

Terapia ogólnorozwojowa dla dzieci niemówiących –120 zł

Terapia psychologiczna – 120 zł

Trening Umiejętności Społecznych – 80 zł

Konsultacja trudności dziecka (1,5 godziny) – 250 zł

Konsultacja psychologiczna (1 godzina) – 150 zł

Diagnoza logopedyczna wraz ze wskazówkami do pracy – 250 zł

Diagnoza logopedyczna dziecka niemówiącego – 250 zł

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (2 spotkania) – 500 zł + 200 zł pisemna opinia

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (wyższych funkcji słuchowych) Neuroflow wraz z pisemnym raportem i omówieniem (70 – 80 minut) – 300 zł

Badanie – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – 250 zł

Opinia pisemna/zaświadczenie  – do 200 zł

Diagnoza spectrum autyzmu ADOS 2: konsultacja wstępna – 200 zł, badanie ADOS 2 – 900 zł (obejmuje badanie i pisemny raport), opcjonalnie spotkanie podsumowujące – 200 zł.

Zajęcia terapeutyczne w gabinecie trwają 50 minut,

w tym jest płatność, umówienie kolejnej wizyty oraz konsultacja z rodzicem w razie potrzeby.

Konsultacje i spotkania diagnostyczne mają dłuższy czas, który jest ustalony na wstępie.

Podsumowanie diagnozy jest w formie zaleceń i wyników badań przekazywane ustnie.

Forma pisemna jest dodatkowo płatna.