Barbara Wolska

Barbara Wolska. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Widząc potrzeby rozwojowe moich podopiecznych zdecydowałam się na dalszy rozwój i w 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe z logopedii.

Od 2013 roku pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach, gdzie poza nauką wynikającą z podstawy programowej prowadzę też zajęcia wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój każdego dziecka. Prowadzę grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej w Szkole Podstawowej oraz indywidualne zajęcia ukierunkowane na korektę zaburzeń i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Ponadto przez wiele lat współpracowałam z dziećmi i młodzieżą na świetlicach profilaktycznych w gminie Kobierzyce. Dla mnie był to czas satysfakcjonującej, intensywnej pracy i miał istotny wpływ na podniesienie poziomu moich umiejętności metodycznych i wychowawczych. Jestem nauczycielem z pasji i zaangażowania.

Pomimo pojawiających się czasem trudności praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia. Dlatego mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli pokonywać pojawiające się przeszkody.