Badanie mowy KOLD

Od listopada w naszym gabinecie można przeprowadzić pełne badanie mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia. Badanie sprawdza stopień rozwoju dziecka w zakresie nadawania mowy, rozumienia mowy, reakcji słuchowych, budowy narządów artykulacyjnych, artykulacji oraz umiejętności pragmatyczno-społecznych. Badanie pozwala określić dokładny wiek rozwoju poszczególnych funkcji. Np. badając dziecko 4 letnie jesteśmy w stanie określić, że dziecko to rozumie na poziomie dziecka 5-letniego, a mówi na poziomie dziecka 4 letniego itd. Jest to bardzo ważne w przypadku dzieci młodszych, u których mamy wątpliwości czy rozwój jest prawidłowy. Dzięki dokładnemu określeniu poziomu funkcjonowania możemy właściwie rozpocząć terapię. Serdecznie zapraszamy. Koszt badania to 100 -150 zł, w zależności o czasu, który będzie niezbędny do przeprowadzenia pełnej diagnozy. Cena zawiera dokładny opis tego, co dziecko potrafi oraz tego, nad czym trzeba pracować.